One Night in Tokyo Akai MPC Key 61 (no Sample Loops and no DAW!) - https://youtu.be/T7EMou1GXSs
611