Rainy Southbound 280 Super-Lapse
Music: "El Grungo Pasto" by Eino Toivanen.
https://youtu.be/-PxNGqiLxXM
754