Донецк 22 августа. Бавовеа, вид с коптера - https://youtu.be/cnZLsEmmzLg
42