Одесса 11.11.22. Орки бегут из Херсона - https://youtu.be/DUX1ZPDFHS8
79